Начало

НовиниМодел на национална политика за лична помощ

Е-поща Печат PDF
PA in BG

Това е механизъм за подкрепа и овластяване на хора с тежки увреждания и телесна зависимост, които зависят от помощта на друг човек за извършване на дейности, свързани с всекидневното им обслужване, със социалната им интеграция и активното им включване в социалния живот, със свободното време.

Механизмът на личната помощ /ЛП/ дава възможност на индивидуалния ползвател да упражнява максимален контрол върху това как са организирани услугите му, т.е. може да организира услуги, съобразно собствените си индивидуални нужди, способности, житейски обстоятелства, предпочитания и стремежи. Най-общо казано, личната помощ предполага, че именно индивидуалният ползвател решава:

• кой да работи;
• какви задачи да изпълнява;
• по кое време;
• къде и;
• как.


Така индивидуалният ползвател има възможност да „купува” услуги от различни доставчици на услуги или да наема асистенти, да ги обучава, да прави графика за тяхната работа, да супервизира, а, когато е необходимо и да уволнява своите асистенти. Казано накратко, личната помощ означава, че ползвателят е мениджър.


1) Ползвател в този контекст означава човек с увреждане, който управлява своите асистенти.


Прието е, че деца и ползватели с обучителни или психиатрични проблеми, ако имат нужда от подкрепа от трети лица, могат да изпълняват тези функции вместо тях.


За да са в състояние да управляват ЛП, хората с увреждания се нуждаят от обучение и подкрепа.

Целият текст можете да свалите от тук.

Последна промяна ( Неделя, 20 Юни 2010г. 12:43ч. )
 

Среща с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева

Е-поща Печат PDF

parliament_1

На 5 ноември пет неправителствени организации на хора с увреждания и техните активни симпатизанти ще извървят маршрута от езерото „Ариана” в Борисовата градина до сградата на българския парламент, за да връчат проектозакон за лична помощ. Началото на похода до парламента е предвидено за 12 часа. В 14.15 председателите на петте организации: Фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин, сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък и Център за независим живот – София, ще бъдат приети от председателя  на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Предвидено е на срещата да присъстват народни представители от парламентарната комисия по труда и социалната политика. Целта на срещата е внасянето на проектозакон за лична помощ в парламента и представянето му пред народните представители.

Последна промяна ( Неделя, 08 Ноември 2009г. 14:49ч. )
 

Среща на неправителствени организации

Е-поща Печат PDF

На 22 октомври се проведе среща между представители на пет неправителствени организации, работещи в сферата на човешките права на хората с увреждания: фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Достоен живот” – Видин, СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”- Казанлък, сдружение „Център за независим живот” – София, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора и национално представени организации на хора с увреждания, сред които Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Център за психологични изследвания, Съюз на глухите в България. Основните теми, обсъдени на срещата бяха:

  1. промяна в законодателството, свързано със сферата на уврежданията;
  2. европейският дебат и европейските политики, исканията на хората с увреждания от 21 европейски срани пред евродепутатите в Страсбург;
  3. личната помощ като основно човешко право на хората с увреждания.

Акцент бе поставен върху изготвения от петте НПО-та проектозакон за лична помощ. Представянето на основните принципи на закона беше съпроводено с коментари, дебати и въпроси. Представителите на трите национално представени организации заявиха принципната си подкрепа с идеите и духа на закона.

Повече снимки от срещата можете да намерите в раздел Галерия на сайта.

Последна промяна ( Четвъртък, 29 Октомври 2009г. 18:10ч. )
 

Проектозакон за личната помощ

Е-поща Печат PDF
Центърът за независим живот работи по проектозакон за личната помощ.

Какво е лична помощ?

Това е качествено нова услуга, радикално нов, различен механизъм за овластяване и самоопределяне на хората с увреждания, който няма еквивалент в предлаганите досега услуги в страната. Той е важен и необходим инструмент за постигане на равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания в обществения живот.

Какво е направено?

….Социалната политика рядко се прави от хора, които пряко зависят от нея. Поради тази причина съществуващите нормативни текстове, социални програми и практики са изпълнени предимно с мерки и услуги, които подкрепят повече зависимостта, отколкото независимия живот на хората с увреждания.

Какво се прави?

За първи път в България инициативни хора с трайни физически увреждания – самите те потенциални ползватели на лична помощ, започват активни целенасочени действия за постигане на законодателни нововъведения, чрез приемане на изработен от тях самите проектозакон за лична помощ с професионалното и експертно сътрудничество на група от юристи. Фокусът на този политически документ е да се създаде правна и финансова рамка, която да гарантира правото на лична помощ на хора с увреждания, които искат да управляват сами живота си и да имат контрол върху помощта, която им се осигурява от държавата.

Защо закон?

Законът ще развие и утвърди принципите на независимия живот.
Законът ще даде право на хората с увреждания да контролират живота си, да имат достъп до работни места, образователни институции, до места за отдих;
Законът ще защити статута на хората с увреждания като пълноправни граждани на страната;
Законът ще регламентира отношенията между ползвател, асистент и държава;
Законът е политически акт. Политическата воля е законовото средство, чрез което в рамките на демократичното общество могат да се защитават интересите на различните групи в това общество.
Законът ще превърне хората с увреждания от пасивни консуматори на обществени средства в активни данъкоплатци.
Законът ще се впише в практиките на Европейския съюз. Приемането му ще покаже, че страната ни създава условия за развитие на хората с увреждания.

Кой стои зад проектозакона?

Представители на граждански организации, които от години работят за промяна на нагласите към хората с увреждания чрез активни застъпнически действия в подкрепа на техните човешки права и достоен живот: Център за независим живот – София, фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин и сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък.
Последна промяна ( Събота, 15 Август 2009г. 14:49ч. )
 

Оценка на услугата „Асистент за независим живот”

Е-поща Печат PDF

Студенти от Софийския университет направиха задълбочена оценка на услугата „Асистент за независим живот”, предоставяна от Столична община. Оценката бе част от проект на Центъра за независим живот, осъществен в партньорство с Катедрата по социология на Софийския университет и подкрепен финансово от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Проектът стартира в края на ноември 2008 г. под формата на кръжок „Социална критика и увреждания”. На срещите на кръжока бяха обсъждани теми от областта на социалната политика и уврежданията като социален модел на увреждането, участие на хората с увреждания в политическия процес, лична помощ и законодателство. В кръжока се включиха студенти по политология, психология и философия от СУ. Впоследствие част от тях участваха в качествена оценка на услугата „Асистент за независим живот”. Тя включваше анализ на политически документи и провеждане на интервюта с ползватели, асистенти и представители на общината. Заключенията и препоръките от оценката са представени в доклад, който може да бъде изтеглен от тук.

Последна промяна ( Неделя, 18 Октомври 2009г. 12:05ч. )
 
Страница 1 от 2