Начало Кампания Новини Българската бутафория на социалното включване

Българската бутафория на социалното включване

Е-поща Печат PDF
pred ASP


Асоциацията за социално подпомагане предвижда помощи от 243 лв месечно за социалното включване на хората с увреждания.


На 13 август 2010 г., от 11.00 ч., на стълбите пред входа на Агенцията за социално подпомагане се проведе пресконференция на тема „Българската бутафория на социалното включване в Европейската година за борба със социалната изолация”. Във форума взеха участие председателят на „Център за независим живот” Капка Панайотова и още 15 представители на организации на хора с увреждания у нас. Повод за провеждането на събитието бе последната процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявена от Агенцията за социално подпомагане. Процедурата, която носи името Алтернативи, бе обявена от различни организации на хора с увреждания за „потискащо безалтернативна”.

Процедурата Алтернативи предлага нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб. Целите на процедурата са „децентрализиране на услугата „Личен асистент”, създаване на възможности лицето с увреждане само да избере личния си асистент и да организира времето за ползване на услугата, подкрепа за социално включване, включително и чрез предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане, намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване”.

За постигането на целите по процедура Алтернативи се предвижат 35 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, с които да се помогне на 9000 души в 180 общини в рамките на 16 месеца да станат „социално включени”.

„В действителност, тази цел е увенчана с нереалистични очаквания. Без заделяне на средства за управление на проекта, създаване на база от асистенти и тяхното обучение, оценка на потребностите и сключване на договори, се падат по 243 лв. месечно на човек. При 2 лв. часова ставка това означава по 121 часа средно на месец. Остава върпосът дали тези 243 лв. на човек са пълноценен ресурс за социално включване, или са просто залъгалка.

Процедурата Алетрнативи е пример за липсата на политически и административен капацитет за решаване на проблемите на хората с увреждания. Липсват знания, умения и компетентност за провеждане на конкретни политики, които да постигат резултат срещу вложени пари. Асистентските услуги са добре развити в страните от ЕС и трябва да служат за пример на българското правителство при съставянето на стратегии и програми. Но докато се усвоят тези умения и практики, у нас ще бъдат похарчени 35 млн. лв, за да се поддържа бутафорията на социалното включване.”, каза Капка Панайотова, председател на „Център за независим живот”.

Последна промяна ( Петък, 20 Август 2010г. 12:03ч. )